Adem- en Ontspanningstherapeute

Ilse van de Kasteelen is Adem- en Ontspanningstherapeute (AOT) volgens de methode van Dixhoorn en is registerlid van de beroepsvereniging.

 

Over spanning

Spanning is nuttig. Elk mens bouwt spanning op, om in tijden van drukke werkzaamheden of stressvolle situaties te kunnen blijven functioneren. Maar als de spanning in het lichaam blijft, terwijl de oorzaak is verdwenen, dan ontstaan klachten. Die verminderen of verdwijnen als de spanning afneemt. Als u klachten houdt of als de gekozen behandeling slechts tijdelijk werkt, dan kan Adem- en Ontspanningstherapie (AOT) uitkomst bieden.

Wat is Adem- en Ontspanningstherapie ?

Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke- en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewust worden en het leren hanteren van lichamelijke- en mentale gespannenheid. Met AOT krijgt u inzicht in hoe u met spanning omgaat en u leert hoe u zelf uw spanning kunt reguleren, zodat er balans ontstaat tussen spanning en ontspanning. Dat leert u via oefeningen en instructies tijdens de behandelingen.

 

Behandeling

Indicatie: In de eerste 5 behandelingen wordt de indicatie voor AOT vastgesteld. Tijdens deze behandelingen onderzoeken we welk probleem de verhoogde spanning bij u veroorzaakt. U leert via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning en u leert hoe deze door uzelf verminderd kan worden. De oefeningen en instructies kunnen zowel zittend, liggend of staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven. Ook zijn handgrepen (zachte manuele technieken) mogelijk.

Inzicht: Tijdens de behandelingen wordt het duidelijk of het probleem reageert op de ontspanning. Er ontstaat een inzicht in de aard van de ontspanningsreactie: is dat vooral een mentale spanningsafname of is het lichamelijk ? Komt het door de verbeterde kwaliteit van bewegen , of omdat u anders omgaat met uw ademhaling ? Ook kan een nieuw inzicht in de inhoud en betekenis van spanning voor u ontstaan.

Winst: Door het ontstane inzicht bent u in staat om spanningsklachten in de toekomst te voorkomen, waardoor u niet afhankelijk blijft van de behandeling.

Aantal behandelingen: De gemiddelde duur van de therapie is 6 tot 8 behandelingen. Soms zijn meer behandelingen nodig. Het aantal en de frequentie bespreekt u samen met uw behandelaar en dit wordt periodiek geëvalueerd. In overleg wordt gerapporteerd naar de verwijzer en/of uw huisarts.

 

AOT is zinvol bij de volgende klachten :

Spanningsgerelateerde klachten; klachten zonder lichamelijke oorzaak, zoals hyperventilatie, gevoel van gespannenheid, vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out, concentratieproblemen.

Psychische problemen, zoals angst, depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking.

Functionele problemen, bijvoorbeeld houdings- en ademproblemen, rug- en nekklachten, chronische pijn, CANS, slechte rompbalans, whiplash, stemproblemen.

Problemen met lichamelijke oorzaak die tot spanningen kunnen leiden, zoals neurologische problemen, hart- en longproblemen en andere aandoeningen.

Bron AOS patiëntenfolder, januari 2010.

Algemene informatie kunt u vinden op http://www.methodevandixhoorn.com/. Informatie over de behandelaren vindt u op www.ademtherapie-aos.org. Informatie over vergoeding door zorgverzekeraars kunt u vinden op http://www.vandixhoornvereniging.nl/

 

Een proefbehandeling bestaat uit 5 sessies à € 55,-- (per sessie) inclusief 19 % BTW, waarvan de eerste een intake sessie is. De sessies duren ongeveer een uur. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur (facturen) aan de therapeut en dient zelf te informeren bij zijn/haar zorgverzekering of er sprake kan zijn van vergoeding. Na de proefbehandeling wordt in overleg met de cliënt besloten of meerdere behandelingen zinvol zijn. Aantal en frequentie worden besproken.

Om contact op te nemen kunt u mailen naar info@ilsevandekasteelen.nl